Terugblik Actie Kersttas 2019
12 februari 2020

Ook in 2019 heeft Stichting DIANA samen met Stichting Strak kersttassen kunnen uitgeven aan mensen met een minimuminkomen binnen de gemeenten
Rheden en Rozendaal.


Tijdens de inleverdagen zijn er erg veel houdbare producten ingeleverd bij de verschillende
inzamelpunten van de diaconieën. Het is erg leuk om te zien dat er zoveel artikelen zijn afgegeven
die écht een fijn en vaak lekker extraatje zijn voor de feestdagen. Mensen hebben met zorg
boodschappen gegeven en attenties verzorgd voor medemensen die het niet breed hebben.
Daarnaast hebben we mooie financiële donaties mogen ontvangen. Hiervan zijn extra boodschappen
ingekocht om de tassen mee te kunnen vullen.
De producten zijn vanuit de diverse kerken in de gemeenten naar Dieren gebracht en in de
Ontmoetingskerk gesorteerd.
Wethouder Gea Hofstede kwam een handje meehelpen met inpakken.
Vervolgens zijn alle tassen tijdens de inpakavond door ongeveer 15 vrijwilligers gevuld en naar de
diverse opslagpunten vervoerd. Mensen die zich voor een kersttas hadden aangemeld konden hier
een goed gevulde, feestelijke kersttas ophalen met zeer welkome producten voor de feestdagen.
Dankzij alle donaties en de inzet van een grote groep vrijwilligers hebben de stichtingen dit jaar
365 kersttassen kunnen uitdelen! Helaas konden we door het grote aantal opgaves niet iedereen
verblijden. Daarom hopen we volgend jaar op extra donaties, om meer tassen te kunnen vullen.
U kunt uiteraard uw donatie nu doen, op de website www.stichtingstrak .nl staan de gegevens.
Namens Stichting DIANA en Stichting Strak willen we iedereen bedanken die deze actie weer
mogelijk heeft gemaakt.
Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding Rheden/Rozendaal en Stichting Strak